Katarzyna Bielec

Katarzyna Bielec

Urodziła się 1979 r. W latach 1995-2000 uczęszczała do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, gdzie uzyskała dyplom z wystawiennictwa. Studiowała na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 2001 - 2006. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w pracowni prof. Leszka Misiaka. Pracę magisterską stanowiły także dwa aneksy: z rysunku pod kierunkiem prof. Teresy Kotkowskiej - Rzepeckiej i z papieru unikatowego - ręcznie czerpanego, pod kierunkiem adj. Małgorzaty Buczek. Jest członkiem ZPAP. Główną sferą jej zainteresowań jest malarstwo olejne i fotografia. Uprawia także rysunek i tworzy prace z papieru ręcznie czerpanego. Nagrody i wyróżnienia: 2005 – Stypendium Twórcze im. Jana Szancenbacha na rozwój uzdolnień malarskich. 2006 – Medal Rektora Akademii Sztuk Pięknych w uznaniu za wyróżniającą się pracę dyplomową 2006 – Medal TPSP w Krakowie za pracę dyplomową prezentowaną w Pałacu Sztuki na wystawie wyróżnionych dyplomów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 2007 – Nagroda Klubu Malarzy na wystawie malarstwa „Mały Format 2007” Ważniejsze wystawy: 2006 – indywidualna wystawa malarstwa i papieru unikatowego w Galerii Autorskiej Bronisława Chromego, Kraków 2006 – malarstwo i papier unikatowy – „Debiuty” – wystawa wyróżnionych dyplomów absolwentów ASP w Pałacu Sztuki w Krakowie 2007 – indywidualna wystawa malarstwa – „Okna”, Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”, Kraków 2007 – malarstwo – „Nowi Członkowie ZPAP”, Galeria Pryzmat, Kraków 2007 – indywidualna wystawa malarstwa (z Katarzyną Matschay), Dolny Pałac Sztuki, Kraków 2007 – udział w wystawie “Mały Format 2007”, Galeria Labirynt, Kraków 2007 – uczestnictwo w 5-tych Warszawskich Targach Sztuki 2008 – udział w wystawie "Salon Malarstwa i Rzeźby", NCK, Kraków 2008 – indywidualna wystawa malarstwa i rysunku, Galeria w Pałacu Vauxhall, Krzeszowice 2009 – udział w wystawie „Mały Format”, Dominik Rostworowski Gallery, Kraków

Prace artysty