Certyfikat autentyczności


Do dzieła dołączamy certyfikat potwierdzający jego autentyczność i legalność.


Dokument zawiera:


  • reprodukcję,
  • informacje o autorze,
  • tytuł,
  • technika wykonania,
  • rozmiar,
  • rok powstania,
  • pieczątkę galerii i podpis właściciela galerii.