Marta Specht-Safian

Marta Specht-Safian

Absolwentka Liceum Plastycznego w Bydgoszczy i Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych w Toruniu, studia ukończyła w 2014 r. dyplomem w pracowni Grafiki Projektowej. Zainteresowana ilustracją szeroko pojętą, między słowem a obrazem ceni metaforę i niedopowiedzenie. Często w swoich pracach czerpie z absurdu kafkowskiego, twórczości J.L.Borges'a czy poezji H. Poświatowskiej.

Prace artysty