Maria Bieńkowska-Kopczyńska

Maria Bieńkowska-Kopczyńska

Kształcenie artystyczne rozpoczęła w Liceum Plastycznym w Kielcach na Wydziale Rzeźby. Przed studiami na Wydziale Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych uzyskała dyplom w Studium Reklamy. W 1980r. ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Za pracę dyplomową otrzymała nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. Obecnie zajmuje się malarstwem sztalugowym, które zaprezentowała na ponad 100 wystawach indywidualnych oraz ponad 200 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Od 1980 r. jest członkiem Związku Polskich Artystów i Plastyków. Z licznych podróży po świecie czerpie inspiracje dla swojej twórczości. Uczestniczyła w wielu plenerach i warsztatach artystycznych w Polsce, Francji, Włoszech, Turcji, Grecji, Węgrzech i Norwegii. Z tych podróży powstały duże cykle malarskie: „Carrara – Kamienie światła”, Senia, „Fiordy”, „Ścieżki Bretanii”, „Morza”, „Ptaki”, „Rzeki”, „Wodne odbicia”, „Łąki”. Maluje pejzaże, kwiaty, martwe natury, ptaki, zwierzęta, postacie. Obrazy jej były wielokrotnie nagradzane i wyróżniane. Nagrody: 1988 – nagroda Fundacji „Polska – Japonia Miyauchi” 1988 – wyróżnienie – Ogólnopolska Wystawa ”Mój pejzaż”, Ciechanów 2004 – wyróżnienie – „Salon zimowy”, Kraków 2005 – „Złota Rama” nagroda główna – „Salon Zimowy”, Kraków 2009 – wyróżnienie specjalne Galerii Centrum – Salon zimowy ZPAP, Kraków

Prace artysty