Marcelina Grabowska-Piątek

Marcelina Grabowska-Piątek

Dyplom z wyróżnieniem z malarstwa i grafiki w 1994r. PWSSP we Wrocławiu. W 1992 r. stypendium w Ecole Regionalne des Beaux Arts w Caen we Francji. W 1999 r. Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Udział w 17 wystawach indywidualnych i ponad 40 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Prace znajdują się w zbiorach BWA Krakowie, Museo Municipal w Hiszpanii, Muse Regionalne a Caen we Francji, Muzeum National of Art. Cluj-Napoca w Rumunii, oraz w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą. Wybrane wystawy: -1991 r. Wystawa indywidualna - Muzeum Regionalne w Caen -Francja -1992 r. Wystawa indywidualna „L’evocation” w Caen - Francja -1992 r. Happening “Fragile” w Caen - Francja -1992 r. II Międzynarodowy Konkurs Małej Formy Graficznej - Museo Municipal Ourense Hiszpania -1993 r. IV Akademickie Forum Kultury - Kraków -1993 r. III Międzynarodowy Konkurs Małej Formy Graficznej - Museo Municipal Ourense Hiszpania -1994 r. Wystawa indywidualna -BWA Opole -1994 r. Wystawa indywidualna „Rytmy” - Galeria Miejska we Wrocławiu -1996 r. VII Międzynarodowe Biennale Grafiki w Technikach Metalowych im. Mikołaja Pruzi „Cuprum VII” - Lubin -1996 r. VI Międzynarodowe Biennale Grafiki i Rysunku „Wobec Wartości" -Muzeum Sztuki Współczesnej „Fra Angelico” w Katowicach, Bielsko-Biała, Olomunc, Ostrawa -1996 r. Krajowa Wystawa Malarstwa Młodych Konkurs im. Eugeniusza Gepperta - Muzeum Architektury we Wrocławiu -1997 r. VI Międzynarodowe Biennale Grafiki i Rysunku - Czechy -1998 r. Wystawa „Po pięćdziesiątce”- Muzeum Arsenał we Wrocławiu -1999 r. Wystawa indywidualna - Galeria „Na Nankiera” we Wrocławiu -1999 r. Wystawa indywidualna - Galeria ”Kamienica Hipolitów” w Krakowie -1999 r. Wystawa indywidualna „Trzy kolory” - „Lufcik” Dom Artysty Plastyka w Warszawie -1999 r. Ekslibris i małe formy grafiki - Galeria „Pod Plafonem” we Wrocławiu -1999 r. Wystawa zbiorowa - ASP w Warszawie -1999 r. Wystawa indywidualna - Galeria „Wzór” w Warszawie -1999 r. III Międzynarodowe Triennale Grafiki - Egipt -2000 r. IV Międzynarodowe Triennale Sztuki - Majdanek -2000 r. Wystawa indywidualna - Galeria Centrum Sztuki "Impart" przy Jubileuszowym Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu -2002 r. Wystawa „Grafika i rysunek” z cyklu „Ciąg dalszy”- Muzeum Arsenał we Wrocławiu -2003 r. Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej przy Międzynarodowym Triennale Grafiki - Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki Kraków -2003 r. IV Międzynarodowy Festiwal Grafiki - Cluj- Napoca Rumunia -2003 r. IV Międzynarodowe Triennale Grafiki - Egipt -2004 r. Wystawa indywidualna „Galeria Pierwsze Piętro” ZPAP - Opole -2005 r. Międzynarodowe Biennale Miniatury w Grafice - Cluj Rumunia -2005 r. XI Międzynarodowe Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu - Ostrów Wielkopolski -2005 r. VI Międzynarodowe Biennale Grafiki Współczesnej im.,, Iosif Iser’’Ploiesti Rumunia -2005 r. Wystawa zbiorowa -Galeria Sztuki BWA Wałbrzych Zamek Książ, Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku -2006 r V Międzynarodowy Festiwal Grafiki - Cluj- Napoca Rumunia -2006 r. V Międzynarodowe Triennale Grafiki - Egipt -2008 r. I Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych w Warszawie IMPRINT -2009 r. VI Międzynarodowe Biennale Grafiki Współczesnej im.,, Iosif Iser’’Ploiesti Rumunia -2002,1999 i 2012r Wystawy indywidualne Muzeum Północno - Mazowieckie Galeria Sztuki Współczesnej w Łomży -2012 r. Wystawa indywidualna - Galeria „Rondo” w Warszawie -2013 r. Wystawa indywidualna- Zamek Piastów Śląskich w Brzegu

Prace artysty