Dorota Jarosz-Franczak

Dorota Jarosz-Franczak

Studia magisterskie w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Filia w Cieszynie). Dyplom w pracowni malarstwa prof. L. Kołodziejczyka. Studia poprzedzone nauką w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie.   Wystawy indywidualne: 2001 (X-XI) – wystawa rysunku i malarstwa, Galeria „Oko”, Oława; 2002 (IX) – wystawa rysunku i malarstwa z okazji „Pikniku Wydawców”, Skrzeszew; 2003 (III) – wystawa malarstwa i rysunku pt. „Obrazy”, Galeria „Oko”, Oława; 2003 (XI) - grupowa wystawa malarstwa i grafiki (D. Jarosz-Franczak, K.Badura, M.Filek): „Spotkanie”, WCK Wadowice; 2004 (III) – wystawa grupowa „Spojrzenia”, COK – Dom Narodowy, Cieszyn (D.Jarosz-Franczak, S.Bezrączko, H.Kędziera, M. Olszewski); 2005 (XII) – wystawa malarstwa pt. „Drzewo”, Galeria „Oko”, Oława; 2011 (III) - wystawa fotografii "Z ognia i wody", Galeria „Oko”, Oława; ponadto wiele prac znajduje się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

Prace artysty