Danuta Szenfeld

Danuta Szenfeld

Studia artystyczne ukończyła w 1989 z dyplomem z zakresu Grafiki. Brała udział w wystawach indywidualnych zbiorowych w kraju i za granicą. Aktualnie zajmuje się ilustracją do pism i miesięczników kobiecych oraz książek. Współpracowała do tej pory z pismami kobiecymi, takimi jak: Elle, Pani, Uroda, Twój Styl, Samo zdrowie. Vita. Okładki do płyt. Wykonywała również oprawę graficzną do kilku programów telewizyjnych m.in. Mieszane uczucia. Zajmowała się także scenografią telewizyjną do seriali, reklam TV i teledysków.

Prace artysty