Blanka Adamus

Blanka Adamus

Urodzona w Krakowie w 1988 roku, studia plastyczne ukończyła w Paryżu.

Prace artysty