Anna Łabuz

Anna Łabuz

Urodzona w Tarnowie, studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 2004-2010, dyplom w pracowni Wklęsłodruku u profesora Henryka Ożoga w 2010 roku. Wystawy: 2009 - Grafika Roku, ASP Kraków 2009 - 6.Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu 2010 – wystawa prezentująca dorobek pracowni wklęsłodruku, Budapeszt 2010 – wystawa indywidualna w Galerii Miejskiej BWA, Tarnów 2011 – Grafika Roku, ASP Kraków 2011 – 7. Biennale Grafiki Studenckiej, Poznań 2011

Prace artysty