Angelika Mus-Nowak

Angelika Mus-Nowak

Urodzona w 1990 r., absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz studiów doktoranckich w Zakładzie Filozofii Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Niepospolite połączenie artystycznej duszy ze ścisłym umysłem. Fascynuje ją natura, na którą spogląda okiem naukowca. Jej prace, pod powierzchnią impresyjnych krajobrazów, stanowią wnikliwe studium zjawisk fizycznych obserwowalnych w przyrodzie. Rozchodzenie się fali, rozpraszanie światła – te nieoczywiste determinanty wyglądu świata – są właściwym tematem jej obrazów. Zazwyczaj do tworzenia inspiruje ją refleksyjny nastrój i filozoficzne przemyślenia. Filozofia to sztuka dziwienia się i pytania o pozornie proste sprawy. Filozofowie posługują się zwykle słowem, ale można też obrazem. Wystawy: 2017 (czerwiec): autorska wystawa pt. "O czym nie można mówić, o tym trzeba malować" w Filii 21 Biblioteki Kraków. 2016 (grudzień): wystawa pokonkursowa XL ATP, MOK Nowy Targ. 2016 (luty): autorska wystawa grafiki w Klubie Studenckim „Żaczek”, Kraków. 2015 (styczeń): autorska wystawa pasteli w galerii Wydziału Architektury PK, Kraków. 2013 (grudzień): autorska wystawa grafiki w Klubie Studenckim „Żaczek”, Kraków. 2013 (czerwiec): wystawa zbiorowa „Młodzi w Architekturze”, Częstochowa. 2010 (październik): wystawa zbiorowa „Kraków – wizje przestrzeni publicznych” w Urzędzie Miasta Krakowa, Kraków. 2010 (listopad): wystawa zbiorowa „Krakowski Kazimierz, Park Jordana” w Galerii Politechniki Krakowskiej GIL, Kraków.

Prace artysty