Przemysław Olczak

Przemysław Olczak

Dyplom z malarstwa uzyskał w pracowni prof. Andrzeja Niekrasza w 1992 r. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa oddział w Toruniu. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, fotografią. Autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych, prace w kolekcjach państwowych i prywatnych w kraju i za granicą.

Prace artysty