Małgorzata Adamczyk

Małgorzata Adamczyk

Urodzona w 1985 r. W 2005 roku ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Pięknych w Rzeszowie, dyplom ze snycerstwa. W 2009 uzyskała stopień licencjata na kierunku Animator i Menadżer Kultury na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Obecnie jest studentką V roku Grafiki Wydziału Artystycznego UMCS, specjalizacja - grafika projektowa. Zajmuje się malarstwem, grafiką projektową, grafiką warsztatową, ceramiką, fotografią. Wystawy: 2003 – udział w zbiorowej wystawie prac malarskich oraz rzeźby – Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie; 2005 – wystawa indywidualna prac malarskich oraz rysunku, Gminny Ośrodek Kultury w Majdanie Królewskim; 2008 – zbiorowa wystawa studentów Wydziału Artystycznego IV, III roku – Akademickie Centrum Kultury „Chatka Żaka” w Lublinie; 2008 – współudział i organizacja wystawy „ciało_obraz_przestrzeń” w ramach Wiosennego Forum Tańca Współczesnego – Centrum Kultury w Lublinie; 2009 – zbiorowa wystawa prac ceramicznych – Wydział Artystyczny w Lublinie;

Prace artysty