Krzysztof Iwin

Krzysztof Iwin

Absolwent gdańskiej ASP, studiował w II Pracowni Malarstwa prof. Macieja Świeszewskiego oraz w I Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz prof. Andrzeja Pniewskiego. Pracę dyplomową z malarstwa i rysunku obronił w 2003 r. z wyróżnieniem. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i grafiką od kilkunastu lat. Jego prace gromadzą kolekcjonerzy w kraju i za granicą. 1989- 1993 - Liceum Sztuk Plastycznych w Olsztynie 1993-1995 - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie, Wydział Artystyczny 1995-2002 - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Architektury i Wzornictwa, Wydział Malarstwa i Grafiki 01.2003 - Praca dyplomowa na Wydziale Malarstwa i Grafiki

Prace artysty