Barbara Karpiel

Barbara Karpiel

Urodzona w 1988 r. w Nowym Sączu. Absolwentka tamtejszego I Liceum Ogólnokształcącego. W latach 2007-2009 studiowała na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie, w pracowni prof. Wiesława Szamborskiego. Od 2009 roku kontynuuje studia na Wydziale Malarstwa, krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Leszka Misiaka. Wystawy, wyróżnienia: 2010 - Golden Prix in Virtual Biennale, Praga, Republika Czeska 2010 - Udział w wystawie plakatu, towarzyszącej biennale w Altán Klamovka Gallery, 2- 21 listopad 2010 r. Praga, Republika Czeska. - V. Europejskie Biennale Plakatu dla Szkół Artystycznych i Projektowych Youth in Europe , grudzień 2010, Anklam, Niemcy. 2011 - Udział w wystawie prac studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w ramach konkursu na „Dzieło”. 11-12 maj 2011, Klub „Fabryka”, Kraków.

Prace artysty