Anna Holewińska-Żakowska "Kama"

Anna Holewińska-Żakowska

Urodzona w 1978 roku. W 2003 roku uzyskała dyplom z malarstwa w Instytucie Sztuki Krakowskiej AP. Zajmuje się malarstwem olejnym, pastelą, poezją oraz ilustracją. Wystawy: 2003 - Prace Dyplomowe, Galeria Kocioł Artystyczny, Kraków /wystawa zbiorowa/ 2003 – „Pejzaże Słów", Galeria Zaułek, Kraków /wystawa indywidualna/ 2004 – „10 Lat Galerii Zaułek", Kraków /wystawa zbiorowa/ 2005 – „Salon Wakacyjny", Galeria Rękawka, Kraków /wystawa zbiorowa/ 2005 – „Culture at a Crossing", Galeria Labirynt, Galeria u Hipolitów - Kraków, Kulturhuset - Farum, Dania /wystawa zbiorowa/ 2006 – „Mandale", Yoga Mechanika, Kraków /wystawa indywidualna/ 2006 – „Wcielenia", Galeria Szalom, Kraków /wystawa indywidualna/ 2008 – „Kamienie”, Galeria Labirynt Nr 2, Kraków /wystawa indywidualna/ 2013- „Chwile”, Galeria Rękawka, Kraków wystawa indywidualna/ 2013- „Ulotne”, Galeria Pijalni Wód Mineralnych, Szczawnica /wystawa indywidualna/

Prace artysty