Janina Maria Wierusz Kowalska

Janina Maria Wierusz Kowalska

Pochodzi z rodziny o tradycjach artystycznych. Jeden z jej przodków, Alfred Jan Wierusz Kowalski, uczeń Józefa Brandta, był wybitnym polskim malarzem i jednym z głównych przedstawicieli tzw. szkoły monachijskiej. Studiowała na Wydziale Form Przemysłowych i na Wydziale Malarstwa Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom z malarstwa uzyskała w pracowni Tadeusza Brzozowskiego. Utworzyła i prowadziła przez sześć lat (1992-97) prywatną trzyletnią szkołę pomaturalną pn. „Szkoła Sztuki Wizualnej”, dla której napisała autorskie programy. Łączyła w niej sokratejską ideę twórczego dialogu z uniwersalnym kształceniem interdyscyplinarnym w oparciu o wzory Bauhausu. Od wielu lat prowadzi kursy pn. „Warsztaty Artystyczne”; wykłada geometryczno-architektoniczne podstawy rysunku, rysunek studyjny, kreacyjny, malarstwo, historię oraz teorię sztuki i designu. Organizuje plenery dla młodzieży w kraju i za granicą oraz wystawy poplenerowe. Uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek, formy przestrzenne (tkanina), fotografię. Zajmuje się również sporadycznie i wybiórczo projektowaniem wnętrz obiektów użyteczności publicznej oraz prywatnych, traktując każdą realizację jako unikalne i niepowtarzalne dzieło. Wystawy indywidualne: 1996 - Union de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, Argentyna 2000 - Galeria Art – Pol w Brukseli, Belgia 2001 - Galeria Sztuki Współczesnej Katarzyny Napiórkowskiej w Warszawie (cykl portretów Katarzyny Figury) 2004 - Stary Zamek w Żywcu (cykl portretów Katarzyny Figury) 2005 - Nantucket Gallery, USA Wystawy zbiorowe: 1977 - Ogólnopolskie Konfrontacje Młodych - Galeria „Pryzmat” w Krakowie 1994 - „4 x Paryż” Galeria Bielska BWA 1995 - Letni Salon Beskidzki w Bielsku-Białej - Ogólnopolski Konkurs Malarstwa „Bielska Jesień” 1999 - „Amici di Tworki” Instytut Polski w Paryżu, Francja 2000 - X Salon Plastyki „Egieria 2000” w Ostrowie Wielkopolskim 2002 - „Amici di Tworki” Galeria „Zapiecek” w Warszawie - „Obraz roku” konkurs „Art & Business” 2005 - „Amici di Tworki” Galeria „Zapiecek” w Warszawie

Prace artysty