Angelika Galus

Angelika Galus

Urodzona w 1976 roku. Od dziecka przejawiała zdolności plastyczne i zainteresowanie sztuką. W latach 1996 podjęła studia w Wyższej Szkole Zarządzania w Krakowie. W 1998 r. otrzymała dyplom ukończenia pierwszego poziomu studiów. W 2004 roku rozpoczęła studia w Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na Wydziale Sztuki, kierunek - Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych. W 2007 r. uzyskała artystyczny Dyplom Licencjacki z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof. Stanisława Sobolewskiego, a w 2009 roku obroniła z wynikiem bardzo dobrym artystyczny Dyplom Magisterski również w pracowni malarstwa prof. Stanisława Sobolewskiego. W trakcie trwania studiów podjęła pracę instruktora plastyki w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie w sekcji plastycznej i kontynuuję ją do dzisiaj. W marcu 2012 została przyjęta w poczet członków Związku Polskich Artystów Plastyków w Krakowie. Zajmuje się malarstwem sztalugowym oraz rysunkiem. Wystawy indywidualne:  2013 - MALARSTWO Pałacyk Sokół, Skawina 2012 - EWOLUCJE - malarstwo, Galeria Rękawka, Kraków 2011 - ETIUDA O ŻYCIU – malarstwo olejne, Galeria Rękawka, Kraków
2007 - W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI - malarstwo olejne, Galeria Rękawka, Kraków
2004 - RYSUNEK - Dom Kultury „Podgórze” Klub Kultury Wola Duchacka Wschód w Krakowie
1995 - RYSUNEK i MALARSTWO - Dom Kultury „Podgórze” Klub Kultury Wola Duchacka Wschód w Krakowie

 Wystawy zbiorowe:
 2013- MAŁY FORMAT- malarstwo Galeria Dyląg Kraków 2012- TARGI SZTUKI, Kraków 2012-2006 - XVI, XIX, XX, XXI, XXII SALON WAKACYJNY Galeria Rękawka, Kraków 2007 - Wystawa poplenerowa ASYŻ, Klub Inteligencji Katolickiej Kraków 2006- Plener Plastyczny Asyż  2006- PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA, Krzysztofory Kraków 2006- DOM, Krzysztofory Kraków

Prace artysty